רשימת ציוד קשתות לסדנה

12 חיצים 25 ליברה
12 חיצים 35 ליברה
4 קשתות קלות לילדים מגיל 7 עד גיל 70
1 קשת קלה לילדים מגיל 3 עד גיל 7
1 קשת עץ ריקרב 38 ליברה
1 קשת עץ ריקרב 30 ליברה
9 כפפות קשתות
מטרה
ערכת תיקונים

רשת קשתות

ציוד קיודו:

2 יומי
4 חיצים
2 חיצי מקיווארה
מטרה
2 כפפות יומי

קנג'וטסו
6 בוקנים